Menu

Få målt din lungefunktion hvert år

Lægen ved, hvordan din lungefunktion bør være alt efter dit køn, din
alder og din højde.
Hvis du har KOL, viser målingen, at FEV1 er lavere end normalt, mens FVC ofte er normal.

Lungefunktionen beregnes i procent af, hvad man kunne forvente hos en rask person. Det vil sige i forhold til, hvad en rask person med samme køn, alder og højde kan puste. Så hvis man taler om en lungefunktion, der er nedsat til 50%, betyder det, at den kun er halvdelen af, hvad den burde være.

Husk at du ved hver årskontrol skal have målt din lungefunktion.

Lungefunktion og sygdomskategori

Måling af lungernes funktion er en vigtig del af KOL-kontrollen.
Men også vurderingen af dine symptomer og risikoen for forværringer er afgørende for diagnosen af din sygdom.

Når du har KOL, skal duhave målt din lungefunktion med jævne mellemrum, for at lægen kan holde øje med dit sygdomsforløb.
Hvis lungefunktionen er mindre end 50% af den forventede værdi, er der tale om sygdomskategori C eller D, altså svær KOL.

Hvad viser lungefunktionsmålingen?

En lungefunktionsmåling skal vise, hvor mange liter luft du kan puste ud på ét sekund (FEV1), og hvor meget luft (FVC) du kan puste ud totalt.

Efter du har pustet, beregner man forholdet mellem FEV1 og FVC. Hvis forholdet mellem disse to værdier er mindre end 70%, kan du have sygdommen KOL.

TYPO3 CMS by TypoConsult A/S